czwartek, 21 marca 2013

kulki i kolejne bransoletki

JPo-kulki.
34
Toho Round 11/0 Matte Color Iris Gray; Galvanized Aluminium
JPo-bransoletka34
35
Toho Round 11/0 Trans Rainbow Frosted
JPo-bransoletka35
36
Toho Round 11/0 Marbled Opaque Turquoise Amethyst
JPo-bransoletka36
Photobucket

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz